Profil

Moderný človek trávi majoritnú časť svojho života vo vnútornom prostredí a preto má toto prostredie enormný vplyv na vývoj človeka. Prostredie v ktorom sa dlhodobo nachádza ho podvedome formuje a následne tieto podnety vstupujú do ľudských emócií, konania a správania.

Arttek je projekčno-realizačná firma v oblasti stavebníctva, ktorá vo svojej činnosti kladie dôraz na estetické, technické a ekonomicky vyvážene riešenia vo všetkých fázach stavebného zámeru.

Arttek soul-utions

Ing. Arch. Juraj Stahl
Architekt

Ing. Tomáš Lukáč
Stavebný inžinier

Portfólio

našich služieb predstavuje riešenia pre:

Kontakt

Arttek s.r.o.

Trnavská cesta 28
821 08 Bratislava

IČO: 46 537 686
DIČ: 202 346 3761

arttek@arttek.sk

+421 905 720 931
+421 902 522 155